Parish Bulletin

:::   POLISH VERSION (English version to follow):

IV NIEDZIELA ADWENTU B

20.12.2020

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

 

Zgodnie z tradycją uroczysty posiłek rozpoczyna się wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdy, która przypomina nam o Gwieździe Betlejemskiej. To dzięki jej światłu Trzej Królowie byli w stanie znaleźć stajenkę, miejsce narodzin Jezusa Chrystusa.

Polska Wieczerza Wigilijna rozpoczyna się czytaniem fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Jezusa Chrystusa, modlitwą oraz dzieleniem się opłatkiem, "świętym chlebem". Opłatek symbolizuje wdzięczność oraz przebaczenie dawnych zaszłości - osoby skłócone nie siadają, bowiem razem do posiłku.

To również nawiązanie do dzielenia się chlebem w trakcie ostatniej wieczerzy. Tradycja  nakazuje przygotowanie dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa. Ma nam ono przypominać o osobach, których już wśród domowników nie ma i nie powrócą. To także wolne miejsce dla wszystkich tych, którzy są z nami duchem, ale w tym roku z różnych względów nie mogą pojawić się na wigilijnej kolacji, albo dla przybysza.

Tradycyjnie pod białym obrusem umieszczamy odrobinę sianka. To nawiązanie do sianka ze żłóbka Dzieciątka Jezus. Symbolizuje skromność oraz prostotę.

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

CZ.  24.12 - MSZA PASTERKA

20:30 pm - Msza św. Pasterka (English) livestream

22.00 pm - Msza św. Pasterka (Polish) livestream

 

UROCZYSTOŚĆ  BOŻEGO  NARODZENIA

PIĄTEK - 25 GRUDNIA

Uroczystość Bożego Narodzenia uświadamia nam, że Niewidzialny Bóg stał się Emanuelem, Bogiem z nami. „Ziemia ujrzała swego Zbawiciela”, bo oto „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Ten moment w historii to „pełnia czasu”, „klucz” do zrozumienia ludzkiej historii. Chrystus – Słowo Wcielone – jest ostateczną, Boża odpowiedzią na najgłębsze pytania religijne i moralne człowieka. Syn Boży przychodzi do nas, aby mówić o sobie człowiekowi i wskazywać mu drogę dojścia do siebie oraz człowieka do siebie prowadzić.

 

PT. 25.12

10.00 am - (English) 

12.00 pm - Za parafian  (Polish)

 

SB. 26.12 - ŚW. SZCZEPANA

10:00 am - Podziękowanie za przeżyte lata życia Teresy Baranowskiej

 

ND. 27.12       

09:30 am - Różaniec

10:00 am - (English)

11:20 am - Różaniec

12:00 pm  + Stanisław Rudzki (Polish)

 

Taca w ubiegłą niedzielę wyniosła $2,347

W razie jakiejkolwiek potrzeby proszę o kontakt telefoniczny (204) 898-7521.

MOI DRODZY! Donacje na utrzymanie naszego parafialnego kościoła możemy przekazać albo pocztą, albo osobiście do skrzynki pocztowej w kościele. Kancelaria parafialna jest otwarta każdego dnia, w razie potrzeby proszę się kontaktować.

Bardzo serdecznie dziękuję WSZYSTKIM NASZYM PARAFIANOM I MIŁOŚNIKOM NASZEJ PARAFII za wsparcie i utrzymanie naszej parafii. NIECH BÓG BŁOGOSŁAWI WAM I WASZYM RODZINOM.

 

:::   ENGLISH VERSION:

IV SUNDAY OF ADVENT

20.12.2020

CHRISTMAS  VIGIL

 

Traditionally, the Polish Christmas Eve meal begins when the first star is seen, reminding us of the Star of Bethlehem which led the Three Wise Men to a manger in Bethlehem where they found the infant Jesus Christ.

The Polish Christmas vigil begins with reading a fragment of the gospel about the birth of Jesus Christ, reciting a prayer, and sharing the “oplatek” Holy Bread, with those present.  The Oplatek symbolizes gratitude and forgiveness for past misdeeds.

Tradition dictates that an extra place setting be prepared for an unexpected guest.  This reminds us also of members of the household who have left and will never return. The extra place setting also signifies those who are with us in spirit but due to current circumstances are unable to be present.

The table is set with a white tablecloth under which some straw has been placed reminding us of the manger with Baby Jesus, modesty and simplicity.

 

MASS  INTENTIONS

Dec 24.12 - CHRISTMAS EVE

20:30pm - Shepherds Mass (English) livestream

22.00pm - Shepherd’s  (Polish) livestream

                                                                                                                                          

CHRISTMAS - SOLEMNITY FRIDAY - DECEMBER 25

Today the Church celebrates the Birth of Jesus Christ, the first day in the octave of Christmas.  Throughout Advent the Church longed ardently for the coming of our Saviour.  Today she celebrates His Birth with unrestrained joy.  “The Word was made flesh and dwelt among us.”  The Son of God became man to give us a share in that divine life which is eternally His in the Blessed Trinity.

The Christmas feast is a festival full of joy. The Eternal Word has become Man and dwells among us.  The longings of the patriarchs and prophets are fulfilled.  With the shepherds we hurry to the manger and adore the Incarnate Son of God, who for us and for our salvation descended upon earth.    

 

Dec. 25.12   

10:00 am - (English)

12:00 pm - for the parishoners

 

Dec. 26.12 - St. Stevens

10.00 am - thanksgiving for  Teresa Baranowska

 

ND. 27.12       

09:30 am - Holyosary 

10:00 am - (English)

11:20 am - Holy Rosary

12:00 pm - + Stanisław Rudzki  (Polish)

 

Last weeks’ collection $2,347

In case of need please call Fr. Walery at (204) 898-7521.

Your offerings for the upkeep and maintenance of our church can be mailed to the parish: 541 Marion St., Winnipeg, MB R2J 0J9, or dropped into the mailbox at the east-side door.

Thank you sincerely to all Parishoners, as well as visitors to our parish for your support and assistance in maintaining our parish.

May God bless you and your families!