Parish Bulletin

V SUNDAY OF ORDINARY TIME

09.02.2020 CICLE A

INTENCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH  /  MASS INTENTIONS

NIEDZIELA  MISYJNA  W  KANADZIE

MISSION  SUNDAY  IN  CANADA

Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą wsparcia misyjnego w Kanadzie. Każdy z nas jest wezwany przez Chrystusa do dawania świadectwa swojej wiary. Konferencja Biskupów Kanady wyznaczyła V Niedzielę Zwykłą, jako Niedzielę Misyjną w Kanadzie. Swoją modlitwą i wsparciem finansowym wesprzyjmy dzieło misyjne.

The Canadian Conference of Bishops has designated this Sunday as Mission Sunday in Canada. Through our prayers and financial assistance let us provide support to Canadian missions. 

__

WTOREK - MATKI BOŻEJ Z LOURDES

TUESDAY -  OUR LADY OF LOURDES

__

LUTY 11 - ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO                                                        

FEBRUARY 11  WORLD DAY OF THE SICK

Troska o ludzi chorych i cierpiących, ma zasadnicze znaczenie dla Kościoła. 11- lutego obchodzimy liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. W tym dniu w sposób szczególny modlimy się za ludzi chorych i cierpiących. Pragniemy w tym dniu w sposób szczególny docenić wysiłek lekarzy, pielęgniarek oraz całej służby zdrowia w ratowaniu życia człowieka. W czasie Mszy św., odbędzie się Sakrament Namaszczenia Chorych.

The ministry of Jesus to the sick is central to the life of the Church. February 11 (Memorial of Our Lady of Lourdes) highlights the healing ministry of the Church. It reminds us that service to the sick and suffering cannot be neglected. It recognizesthe great efforts of doctors, nurses, health care institutions and pastoral care givers to restore health to those afflicted with illness and disease.  During the Holy Mass, the Sacrament of the Anointing of the Sick will be held.

 

WT/TUE - 11.02 -

6:00pm - 7:00pm  - Wystawienie Najświętszego Sakramentu / Exposition of Blessed Sacrarament - Godzina Święta / Holy Hour

7:00pm - za chorych / for the sick (bilingual)

 

ŚR/WED - 12.02 - 6:30pm  - for the parishioners (english)

 

CZ/THU - 13.02 -

6:00pm - 7:00pm – Godzina Święta / Holy Hour (bilingual)

7:00pm – o zdr. błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Haliny Rycyk i całej rodziny 

 

PT/FRI - 14.02 - 7:00pm + Paweł i Helena Dziachan (polish)

 

SB/SAT - 15.02 - 5:00pm + Wacława Sadanowicz (od córki Lucyny z rodziną) (polish)

 

ND/SUN - 16.02 -

9:00am - (english)

11:00am – o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rocznicę ślubu Oli i Mariusza (polish)

__

Ofiara na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła $3,473.

Last week’s collection totaled $3,473.

__

Sunday, February 23 the Knights of Columbus will be serving pancake breakfast with proceeds directed to our charitable projects.

W niedzielę 23 lutego akcja charytatywna “Obiady od pana Janka Leszczyńskiego”, pieniądze ze sprzedaży obiadów zostaną przeznaczone na cele charytatywne. Po pierwszej Mszy św. w jęz. Angielskim za organizowanie śniadania Pancake breakfast są odpowiedzialni Rycerze Kolumba działający przy naszej parafii.