Parish Bulletin

Saturday 01.07

18:00 – wolna intencja

Sunday 02.07

9:00 + Willa Gladish – Vicki Gladish;
11:00 + Krystyna, Patrick Land – córka z rodziną

From the Pastor's desk

Dzisiaj obchodzimy święto TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ. Trójca Przenajświętsza, po łacinie Trinitas, tajemnica wiary głosząca, że jest jeden Bóg w trzech Osobach. Trzy Boskie Osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty różnią się między sobą realnie, lecz mają jedną i tę samą numerycznie naturę Boską. W Bogu więc zachodzi zarazem troistość Osób i jedność natury.
Syn pochodzi od Ojca przez zrodzenie duchowe, będące mocą działania rozumu Boskiego. Jest więc synem naturalnym, a nie adoptowanym. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna przez tchnienie, tzn. przez czynność woli.
Każdy z dwóch pochodzeń wywołuje dwie relacje realne między pochodzącym i tym od kogo pochodzi. Stąd w Trójcy Świętej powstają cztery relacje: 1)Ojcostwo – stosunek ojca do Syna, 2) Synostwo – stosunek Syna do Ojca, 3) Tchnienie czynne – relacja Ojca i Syna do Ducha Świętego, 4) Tchnienie bierne – stosunek Ducha Świętego do Ojca i Syna. Z czterech tych relacji trzy są przeciwstawne sobie, tzn. jedna nie jest drugą: Ojcostwo, Synostwo i Tchnienie bierne i te właśnie trzy relacje tworzą trzy Osoby Boskie.Today we celebrate the Holy Trinity Sunday. The Trinity is a mystery. Saint Thomas Aquinas explained the Trinity in terms of family life. There is God the Father, who is like the father of the family; God the Father is the creator of all and the protector of each of us. There is God the Son, who is like the mother of the family; God the Son is the co-creator, redeemer, and healer, the bridge between God the Father and us. Then there is God the Holy Spirit. The Holy Spirit is like the child of the family, born out of God the Father’s and God the Son’s love for each other. All three are distinct, yet all three together make up one family.
These are just a few ways to try to begin to “understand” the Trinity. The fullness of the Trinity, however, will forever be a beautiful mystery.


UWAGA!  W miesiącach lipiec – sierpień nie będą drukowane biuletyny Parafialne. Informacje o Mszach świętych znajdować się
będą na tablicy w przedsionku kościoła.ATTENTION!
July – August – there won’t be printed parish bulletin.
Information and Mass schedule will be posted in the back of the church.     W lipcu i sierpniu wiele rodzin wyjeżdża na wakacje. Wszyscy przecież potrzebujemy od czasu do czasu dłuższego wypoczynku fizycznego, psychicznego i duchowego. Ta wewnętrzna i zewnętrzna harmonia regeneruje ducha i przywraca energie ciała i duszy. A więc życzę Wam wszystkim udanego wakacyjnego wypoczynku.