Parish Bulletin

:::   POLISH VERSION (English version to follow): 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B

26.08.2021

W niedziele rozpoczelismy Nowenne przed Uroczystoscia Swietej Faustyny Kowalskiej codziennie przez 9 dni odbedzie sie Msza sw., Koronka, specjalne modlitwy nowennowe za wstawiennictwem Swietej Patronki oraz uczczenie relikwii.

 

Poniedzialek 27.09  

07:00 pm za zmarlych z rodziny (Bilingual)

 

Wtorek  28.09         

07.00 pm + Andrzej Lapkowski (30dz) (M.Bator)  (bilingual)                                                                                                                                            

 

Sroda 29.09 Swieto    (English)

SWIETYCH ARCHANIOLOW MICHALA, GABRIELA I RAFALA

Dzisiejsze Święto jest w pewien sposób wyjątkowe,gdyż czcimy świętych, ale nie ludzi lecz aniołów. Szczególnych aniołów, nazywanych Archaniołami: Michała, Gabriela i Rafała.

Imię Świętego Michała znaczy: „Któż jak Bóg?”. Według tradycji, miał on wystąpić z tym okrzykiem, gdy Lucyfer zbuntował się przeciw Bogu. Jako pogromca sił wrogich Bogu i Kościołowi wspiera ludzi w walce ze złem (Ap 12,7-9).

Święty Gabriel – imię to tłumaczy się „Bóg jest mocą”. Jego zadaniem było przekazywanie ludziom woli Bożej. Dotyczy to zwłaszcza najważniejszego zamysłu Boga widocznego w scenie Zwiastowania (Łk 1,26-38).

Święty Rafał - „Bóg uleczył”. To jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański (Tb 12,15). Jego osoba i posłannictwo zostało ukazane w księdze Tobiasza.

Sroda 29.09 Swieto     

09:00 am - za zmarlych  (Polish)

07:00 pm - conversion of the sinners

 

Czwartek  30.09         

07:00pm + Ks. Boguslaw Szylkin (Bilingual)                    

 

Piatek 01.10 Sw. Teresy z Liseux

Przykładem pokory stosowanej w codziennym życiu jest „Mała droga dziecięctwa duchowego” świętej Teresy z Lisieux. W liście do siostry Marii od Najświętszego Serca Teresa ukazuje jej istotę: Jezus upodobał sobie wskazać mi jedyną drogę, która prowadzi do Boskiego żaru, tą drogą jest zdanie się małego dziecka, które zasypia bez obaw w ramionach swego Ojca. „Mała droga” to całkowite zdanie się na Boga Ojca, zaufanie Jemu i odpowiedź miłości na Jego miłość. Droga ta jest właściwa małym i pokornym. Aby należeć do Jezusa, trzeba być małym, małym jak kropelka rosy – pisze św. Teresa.

I PIATEK MIESIACA - NABOZENSTWO KU CZCI NAJSWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Piatek 01.10 

03:00 pm - 4:00pm  -  Godzina Swieta

04:00 pm - Msza sw.

07:00 pm - Dziekczynna za Michalka w dniu Imien

W tym dniu w naszym kosciele bedzie mozliwosc uczczenie relikwii sw. Teresy z Liseux

 

Sobota 2.10

09:00 am +  Kalichak, Dyrkach, Mulaire families, Souls in Purgatory (Bilingual)

05:00 pm - Podz. Za przezyte lata p. Margaret von Lau (Polish)

07:00 pm - for the parishioners (English)

 

Niedziela 03.10 

09:00 am - Thanksgiving (English)

11:00 am - Dziekczynna za przezyte 45 lat zycia malzenskiego Stanislawa i Jadwiga Dziachan (Polish)

 

Taca w ubiegla niedziele wyniosla $1,925.

 

:::   ENGLISH VERSION:

Twenty Sixth Sunday in Ordinary Time

26.08.2021

 

This Sunday we begin the Novenna to St. Faustyna including daily masses for 9 days, special prayers and veneration of Her Relics

 

Mon.  27.09    

07:00 pm for deceased family members (bilingual)

 

Tue.    28.09   

07.00 pm + Andrzej Lapkowski (30dz) (M.Bator) (Bilingual)                                                                                                                                        

 

Wed.  29.09    Feast Day    (English)

St. Archangels Michael, Gabtiel and Raphael

Today’s feast day is unique as we worship not people but angels - special angels named Archangles: Michael, Gadbriel and Raphael.

Michael’s name means “who is like God” God gave Michael the responsibility of protecting us as God protects us.  Gabriel’s name means “hero of God” Gabriel is God’s hero because he communicates God’s message to people.  We remember Gabriel best for being the angel who announced to Mary that she would be the mother of God’s only Son.  Raphael’s name means “God has healed”. In the Bible Raphael heals a blind man and is said to have stirred the water in a pool where Jesus healde a paralyzed man.

09:00am    for the deceased  (Polish)

07:00pm - conversion of the sinners

 

Thu. 30.09    

07:00 pm + Ks. Boguslaw Szylkin (Bilingual)                      

 

Fri.  01.10      St. Theres of Lisieux               

St. Theres of Lisieux also koown as Saint Therese of the Child Jesus abd the Holy Face, was a French Discalced Carmelite nun who is widely venerated in modern times.  She is popularly known in English as “The Little Flower of Jesus”, or simply “The Little Flower”   Therese has been a a highly influential model of sanctity for Catholics and for others because of the simplicity and practicality of her approach to the spiritual life. Her sense of cooitment led her to a profound experience of the love of God and of neighbour.  She never had an easy life, but she did live with a great sense of peace and joy.

First Friday of the Month

Lord Jesus of the Most Sacred Heart

 

Fri. 01.10 

03:00 pm - 4:00pm  - Holy Hour

04:00 pm - Holy Mass

07:00 pm - thanks giving to Paul of his birthday

Today in our parish we will be venerating the relics of St. Teresa of Lisieux.

 

Sat. 01.10   

09:00 am +  Kalichak, Dyrkach, Mulaire families, Souls in Purgatory (Bilingual)

05:00 pm- in appreciation for many years. Margaret von Lau (Polish)

07:00 pm - for the parishioners (English)

 

Sun.  03.10  

09:00 am - Thanksgiving (English)

11:00 am - Thanksgiving 45th wedding anniversary Stanislaw & Jadwiga Dziachan (Polish)

 

Last Sunday’s collections $1,925.