MENU

Parish Bulletin

:::   POLISH VERSION    (English version to follow)

UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI:

Obchodzimy uroczystość Objawienia PaÅ„skiego, w tradycji znanÄ… jako Trzech Króli. W liturgii uroczystość ta wiąże siÄ™ nierozerwalnie z Bożym Narodzeniem. Ewangelia Å›w. Mateusza mówi o Magach lub - wedÅ‚ug innych tÅ‚umaczeÅ„ – MÄ™drcach ze Wschodu, którzy idÄ…c za gwiazdÄ… przybyli do Jerozolimy i Betlejem szukajÄ…c nowo narodzonego króla żydowskiego: "Weszli do domu i zobaczyli DzieciÄ™ z MatkÄ… Jego, MaryjÄ…; upadli na twarz i oddali Mu pokÅ‚on. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary: zÅ‚oto, kadzidÅ‚o i mirrÄ™" MÄ™drcy, którzy przybyli do Jezusa zÅ‚ożyli dary. Wedle tradycji byÅ‚y nimi: zÅ‚oto - symbol godnoÅ›ci królewskiej, kadzidÅ‚o - godnoÅ›ci kapÅ‚aÅ„skiej, mirra - symbol wypeÅ‚nienia proroctw mesjaÅ„skich oraz zapowiedź Å›mierci Zbawiciela.

__

Z uroczystoÅ›ciÄ… Objawienia PaÅ„skiego wiąże siÄ™ zwyczaj Å›wiÄ™cenia kredy, kadzidÅ‚a i wody. Co oznacza K+M+B+2024 albo C+M+B+2024 i czemu piszemy je na drzwiach w uroczystość Trzech Króli?

WedÅ‚ug starej tradycji w Å›wiÄ™to Objawienia PaÅ„skiego katolicy naznaczajÄ… drzwi swoich domów Å›wiÄ™conÄ… kredÄ…. Na drzwiach pisano zgodnie z tradycjÄ… skrót C + M + B czyli „Christus Mansionem Benedicat”, co oznacza „Niech Chrystus bÅ‚ogosÅ‚awi (ten) dom”. Obecnie zwyczaj ten nieco siÄ™ zmieniÅ‚ i nad progiem widnieje skrót K+M+B. Ma on pochodzić od pierwszych liter Trzech Króli, którzy spotkali dzieciÄ…tko Jezus. MÄ™drcowie nazywali siÄ™ Kacpr, Melchior i Baltazar.

__

ROK B 7.01.2024

 

WTOREK 09.01 (Polish)

9.00 a.m – w int. Marii i WÅ‚adysÅ‚awa DÅ‚ugosz (Polish)

 

ÅšRODA 10.01 (English)

7.00 p.m + Alfredo Ramirez Vital

 

CZWARTEK 11.01(Bilingual)

7.00 p.m – w int. oddania Sercu Jezusowemu córki Marty I jej przyjacióÅ‚ (rodzice)

 

PIÄ„TEK 12.01 (Polish)

7.00 p.m + Krystyna, Bronisław, Jan Pajda (Bożena Ryczko)

 

SOBOTA 13.01

9.00 a.m – Msza Sw. (Bilingual)

5.00 p.m – Msza Sw. (Polish)

6.30 p.m – Msza Sw. za prafian (English)

 

NIEDZIELA 14.01

09.00 a.m (English) + Nestor Fuentes (Romula Fuentes)

11.00 p.m (Polish) + Czesława-Elżbieta Smoleński, Stanisław-Ryszard Świtała

__

II NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK A 14.01.2024

 

WTOREK 16.01 (Polish)

9.00 a.m – Msza Sw.

 

ÅšRODA 17.01 (English)

7.00 p.m – Msza Sw

 

CZWARTEK 18.01 (Bilingual)

7.00 p.m – Msza Sw.

 

PIÄ„TEK 19.01 (Polish)

7.00 pm (Polish) + Halina Przywara (30dz)

 

SOBOTA 20.01

9.00 a.m – Msza Sw. (Bilingual)

5.00 p.m –  Msza Sw. za parafian (Polish)

6.30 p.m + Alfredo Ramiz Vital (English)

 

NIEDZIELA 21.01

09.00 a.m – Msza Sw. (English)

11.00 a.m + Ks. Walenty Kozioł, Bp. Antoni Adamiuk, Dusze Czyścowe (Polish)

 

:::   ENGLISH VERSION

THE EPIPHANY OF THE LORD

YEAR B 7.01. 2024

 

TUESDAY 09.01 (Polish)

9.00 a.m - w int. Marii I Władysława Długosz

 

WEDNESDAY 10.01 (English)

7.00 p.m + Alfredo Ramirez Vital

 

THURSDAY 11.01 (Bilingual)

7.00 p.m – for the Martha Lozinska and her friends

 

FRIDAY 12.01 (Polish)

7.00 + Krystyna, Bronisław, Jan Pajda (Bożena Ryczko)

 

SATURDAY 13. 01

9.00 a.m – Holy Mass (Bilingual)

5.00 p.m – Holy Mass (Polish)

6.30 p.m. – Holy Mas for the parishioners (English)

 

SUNDAY 14.01

09.00 a.m (English) + Nestor Fuentes (Romula Fuentes)

11.00 p.m (Polish) + Czesława-Elżbieta Smoleński, Stanisław-Ryszard Świtała

__

II SUNDAY OF ORDINARY TIME

YEAR B 14.01.24

 

TUESDAY 16.01- (Polish)

09.00 a.m – Holy Mass

 

WEDNESDAY 17.01 (English)

7.00 p.m – Holy Mass

 

THURSDAY 18.01 (Bilingual)

7.00 p.m – Holy Mass

 

FRIDAY 19.01 (Polish)

7.00 pm + Halina Przywara (30dz)

SATURDAY 20. 01

9.00 a.m – Holy Mass (Bilingual)

5.00 p.m – for the parishioners (Polish)

6.30 p.m. + Alfredo Ramiz Vital (English)

 

SUNDAY 21.01

09.00 a.m – Holy Mass (English)

11.00 a.m + Ks. Walenty Kozioł, Bp. Antoni Adamiuk, Dusze Czyścowe (Polish)

__

NIEDZIELNA TACA/SUNDAY COLLECTION:

December 24/25 2023 – 9, 283

December 31, 2023 – 5, 432